Tôi có thể nhấp chéo liên kết không ?

Không, mỗi nhấp chuột phải từ một nguồn thực sự muốn truy cập trang web đích.

Bạn không thể đưa ra bất kỳ khuyến khích nào cho khách truy cập của mình để nhấp vào các liên kết của bạn, đặc biệt là các hội nhóm liên quan đến chéo link để gia tăng thu nhập, nếu bị phát hiện, tài khoản của bạn sẽ bị vô hiệu hóa vĩnh viễn mà không cần phải thông báo trước.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?