Hướng dẫn tạo và sử dụng API

1SHORT.IO cung cấp API, API Document và Full Page Script giúp developer có thể dễ dàng tích hợp 1SHORT.IO vào hệ thống của mình. Để bắt đầu sử dụng API, bạn cần làm theo các bước sau:

1. Tạo API

Bạn có thể tạo nhiều API để sử dụng cho mỗi công việc khác nhau.

Chọn “Công cụ” => “API“, sau đó bấm nút “Tạo mới API

Form tạo mới API

Tên: đặt tên website sẽ sử dụng API. Ví dụ: AUTOFAUCET API

Tới đây bạn có thể bấm “Lưu” là bạn đã tạo thành công 1 API và đã có thể sử dụng API bình thường.

Thông tin chi tiết thêm về API

Danh sách địa chỉ IP: bạn vui lòng thêm địa chỉ IP của máy chủ sử dụng API, chỉ những máy chủ được thêm vào danh sách mới có thể sử dụng được API. Nếu bạn muốn cho phép tất cả IP sử dụng API của mình thì để trống.

Bạn có thể thêm tên miền cho API, chọn API cần sửa sau đó bấm nút “Tạo mới tên miền”. Chức năng này sẽ cho phép các tên miền đã thêm có thể truy cập API.

2. Tài liệu API

Tại đây bạn có thể xem mô tả chi tiết về cách tạo link qua API. Bạn chọn “API Token” để xem ví dụ cụ thể khi sử dụng API của mình.

Mô tả về cách sử dụng API như sau

Ở đây bạn chú ý tới dòng Query có dạng https://api.1short.io/public/links?token=[token]&url=[url]&alias=[alias]&method_level=[level], trong đó:

  • [token] là token API của bạn, ở đây token của mình là TsNavOgHXGUT5MYp6SQY6jKQDGulTcj
  • [url] là liên kết bạn muốn rút gọn, ở đây liên kết của mình là http://google.com
  • [alias] là bí danh bạn muốn đặt, ví dụ bạn đặt alias là 1short thì liên kết sau khi được rút gọn sẽ có dạng 1short.info/1short
  • [level] là cấp độ vượt link mà bạn muốn sử dụng, ở đây mình sử dụng level_super_vip ( cấp độ SVIP). Bạn có thể thay các tham số level theo level bạn muốn sử dụng: level_default, level_1, level_1_plus, level_2,…

Lưu ý nhỏ: bạn không cần bắt buộc phải điền 2 trường alias level. Đối với trường level bạn có thể đặt mặc định cấp độ cho nó bằng cách tới mục Kiếm Tiền => Cài đặt cấp độ kiếm tiền và chọn cấp độ mặc định mà bạn muốn chọn (mặc định cài đặt sẽ là Cấp độ mặc định)

Bằng cách này, tất cả các liên kết được rút gọn sẽ theo cấp độ mà bạn đã chọn, bao gồm cả API

3. Full Page Script (Mã rút hàng loạt)

Full Page Script là mã Javascript tạo liên kết rút gọn tự động hàng loạt. Chỉ cần nhúng mã Javascript vào website của bạn tất cả các liên kết sẽ được rút gọn qua hệ thống của 1SHORT.IO.

Để tạo Full Page Script chọn “Công cụ” -> “Full Page Script

API Token: chọn API mà bạn đã tạo

Cấp độ: chọn cấp độ kiếm tiền, tất cả các liên kết được rút gọn sử dụng script này sẽ rút gọn theo cấp độ kiếm tiền đã chọn tại đây.

Loại miền:

  • Include: chỉ định những domain sẽ được rút gọn, những domain trong danh sách tên miền sẽ được rút gọn.
  • Exclude: loại trừ những domain chỉ định, những domain trong danh sách tên miền sẽ không được rút gọn.

Tên miền: nhập danh sách tên miền. Ngoài ra, các miền ký tự đại diện cũng được phép. Ví dụ bạn muốn nhập danh sách tên miền:

a.example.com

b.example.com

d.example.com

thì bạn chỉ cần nhập *.example.com

Sau khi chọn và điền đầy đủ các thông tin cần thiết. Bấm “Khởi tạo“, bạn sẽ có script như bên dưới. Sao chép mã này và dán vào website của bạn. Chúc bạn thành công!

4. Liên kết nhanh (Quicklink)

Liên kết nhanh của 1SHORT.IO giúp bạn rút gọn liên kết của mình một cách nhanh chóng. Chỉ cần sao chép liên kết dán vào thanh địa chỉ trinh duyệt, thay đổi giá trị “url=” thành liên kết bạn cần rút gọn và ENTER. 1SHORT.IO sẽ chuyển hướng bạn đến liên kết đã rút gọn. Sao chép nó đến bất cứ nơi nào bạn muốn và nhận tiền theo mẫu sau

https://api.1short.io/redirect-links?token=<Your API>&url=<Your URL>

Ví dụ: https://api.1short.io/redirect-links?token=CFsGWI19hSCWclppkbDnoLCibeNapkhT&url=http://youtube.com

Lưu ý

Lưu ý khi sử dụng chức năng Cài đặt cấp độ kiếm tiền theo hướng dẫn ở phần Tài liệu API

Khi bạn sử dụng chức năng Cài đặt cấp độ kiếm tiền để cài đặt cấp độ kiếm tiền mặc định thì các chức năng cho phép bạn chọn level sẽ không hoạt động đúng như ý muốn nếu bạn chọn cấp độ khác với cấp độ mà bạn đã chọn là cấp độ mặc định. Ví dụ cụ thể là với chức năng Mã rút hàng loạt

Do ở trên mình đã chọn cài đặt cấp độ Super Vip là cấp độ mặc định. Do đó nếu ở đây mình chọn bất kì cấp độ nào khác cấp độ Super Vip thì chức năng rút gọn sẽ hoạt động không đúng ý muốn. Bạn chỉ có thể chọn cấp độ Super Vip hoặc trở lại mục Cài đặt cấp độ kiếm tiền và đặt Cấp độ mặc định thành mặc định. Lúc này bạn có thể chọn bất kì level nào ở mục Mã rút hàng loạt hoặc các mục khác tương tự

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?