Hướng dẫn sử dụng chức năng Other Shorteners

Với cấp độ kiếm tiền “Super Vip”, đôi khi bạn sẽ không được cộng view bởi vì

  • Không còn chiến dịch quảng cáo phù hợp để hiển thị

Điều này ảnh hưởng đến các trang web vẫn phải trả tiền cho thành viên nhưng 1short.io không cộng views gây thất thoát doanh thu, để khắc phục vấn đề này, chúng tôi đã ra mắt tính năng tạm gọi là “Other Shorteners”, mục đích của tính năng này là sẽ điều hướng lưu lượng truy cập của bạn đến một dịch vụ rút gọn khác khi 1short.io không còn hoặc hết chiến dịch quảng cáo.

Bước 1 : vào menu Tools -> Shorteners để bắt đầu thêm dịch vụ rút gọn link kiếm tiền bên thứ 3

Bước 2 : bấm nút “Add Shorteners”

Bước 3 : khai báo thông tin dịch vụ rút gọn link bên thứ 3 hoặc lựa chọn dịch vụ mà chúng tôi đã thiết lập sẵn

Nếu chọn dịch vụ rút gọn link trong danh sách chúng tôi tạo sẵn, bạn chỉ cần chọn và khai báo các tham số sau :

  • API Key : API key của dịch vụ rút gọn link bên thứ 3 của bạn
  • Priority : cấp độ ưu tiên (1 là cấp cao nhất)
  • Max views : số view per day mà bên thứ 3 cho phép
  • Activate : tick chọn có bật hay không

Nếu trong danh sách các dịch vụ không có dịch vụ bạn mong muốn, bạn có thể custom API link như sau

  • Format link : Quick Link của dịch vụ bên thứ 3 (để lấy giá trị này từ bên thứ 3, thông thường sẽ vào menu Tools -> Quick Link)
  • API Key : API key của dịch vụ rút gọn link bên thứ 3 của bạn
  • Priority : cấp độ ưu tiên (1 là cấp cao nhất)
  • Max views : số view per day mà bên thứ 3 cho phép
  • Activate : tick chọn có bật hay không

Các bạn chú ý KHÔNG thêm API và URL của bạn vào dòng Format Link (Cấu trúc api)

Ví dụ như sau là SAI dòng Cấu trúc api

Lưu ý : chức năng này chỉ có hiệu lực với Super Vip level, các level khác không được áp dụng

Sau khi kích hoạt thành công, thì mỗi khi tại 1short.io mà thành viên nào đang sử dụng Super Vip Level bị hết chiến dịch quảng cáo thì hệ thống sẽ tự động điều hướng traffic của bạn đến một dịch vụ rút gọn do bạn định sẵn nhằm tối ưu doanh thu và tránh lãng phí lưu lượng truy cập của bạn.

Chúc các bạn kiếm được thật nhiều tiền

— Admin —

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?