Tạo phiếu hỗ trợ

Chức năng “Phiếu hỗ trợ” nhằm mục đích hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của người dùng. Người dùng có thể tạo phiếu hỗ trợ tại “Phiếu hỗ trợ”, chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn sẽ phản hồi nhanh nhất có thể.

Để tạo Phiếu hỗ trợ, mọi người vào “Phiếu hỗ trợ” sau đó bấm “Tạo mới phiếu hỗ trợ”

Form tạo phiếu hỗ trợ sẽ xuất hiện, mọi người vui lòng nhập tiêu đề, nội dung cần hỗ trợ. Nếu có hình ảnh vui lòng ” Thêm đính kèm” để chúng tôi có thể hỗ trợ được tốt nhất. Khi có phản hồi người dùng sẽ có thông báo qua email để tiện theo dõi phiếu hỗ trợ.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?