Tại sao trạng thái rút tiền của tôi là “Đang tạm giữ”?

Nếu bạn yêu cầu rút tiền và có trạng thái là ” Đang tạm giữ”, điều này có nghĩa lệnh rút của bạn đã được kiểm duyệt và chưa xác minh nguồn lưu lượng truy cập hợp lệ.

Bạn có thể xem các trạng thái rút tiền trong mục “Rút tiền”.

Trường hợp “Đang tạm giữ” bạn sẽ nhận được email từ hệ thống chúng tôi yêu cầu cung cấp bằng chứng các thông tin liên quan để xác minh lưu lượng truy cập là hợp lệ mà không phải từ bot hay hệ thống dùng để vượt qua chúng tôi.

Hãy phản hồi email cùng với thông tin bạn cho rằng là đủ căn cứ xác minh. Ví dụ:

  • Ảnh chụp Google Analytics của Blog/ Webiste/ Youtube Channel …
  • Ảnh chụp các hệ thống rút gọn link trung gian như bit.ly, tinyurl.com, bom.so … có thống kê đầy đủ lượt nhấp.
  • Ảnh chụp các hội nhóm zalo, telegram, fanpage .. về việc chia sẻ các liên kết của bạn và có nhiều người xem, phản hồi hoặc reactions.

Sau khi bạn phản hồi email, chúng tôi sẽ xem xét cẩn thận và sẽ trả lời bạn nhanh nhất có thể.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?