Tại sao số lượt xem/ thu nhập không được tính?

1SHORT chỉ tính số lượt xem/ thu nhập khi đáp ứng các điều kiện dưới đây:

Người dùng cần phải đăng ký tài khoản tại 1SHORT và rút gọn link sau khi đăng nhập mới có thể kiếm tiền.

Khách truy cập phải là duy nhất trong 24H (GMT +7).

Khách truy cập phải bật Javascript.

Khách truy cập phải hoàn thành hết các bước và đến được link đích.

Khách truy cập phải bật Cookies của trình duyệt.

Khách truy cập không sử dụng Proxy, VPN, SSH ….

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?