Tại sao lệnh rút của tôi bị hoàn trả?

Đối với các trường hợp bị hoàn trả, vui lòng kiểm tra một trong các lý do sau đây:

  1. Chuyển khoản ngân hàng: thông tin ngân hàng không đúng, không hỗ trợ hoặc hiện tại thanh toán đang gặp lỗi. Lưu ý, thông tin ngân hàng bạn chỉ cần nhập đúng và đủ các thông tin Tên tài khoản, Số tài khoản, Tên ngân hàng.
  2. MoMo: ví MoMo của bạn chưa liên kết với ngân hàng và chưa được xác minh danh tính thành công hoặc tên người nhận không khớp với số điện thoại nhận tiền.
  3. Paypal: ví PayPal của bạn đang bị limit hoặc đang bị hold tạm thời.
  4. Do bạn yêu cầu hoàn lại.
  5. Một số lý do khác.

Hãy liên hệ chúng tôi ngay qua “Phiếu hỗ trợ” nếu bạn bị hoàn lại mà không phải các nguyên nhân trên.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?