Hướng dẫn rút tiền về tài khoản cá nhân

Hiện tại, 1SHORT.IO cung cấp cho bạn nhiều phương thức rút tiền:

  • Rút tiền qua ngân hàng (Chỉ hỗ trợ Việt Nam)
  • Rút tiền qua Paypal
  • Rút tiền qua MOMO
  • Rút tiền qua Payeer
  • Rút tiền qua Payoneer

Để yêu cầu thanh toán số dư của bạn phải đạt tối thiểu 5$ (50$ đối với Payoneer).

Để nhận thanh toán bạn phải cung cấp đầu đủ thông tin chi tiết về thông tin người nhận cũng như số tài khoản.

Trước khi yêu cầu rút tiền bạn cần cập nhập phương thức rút tiền tại “Hồ sơ” -> “Thông tin thanh toán”.

Sau đó chọn phương thức thanh toán và điền thông tin nhận thanh toán sau đó bấm “Lưu”.

Hệ thống sẽ gửi một email xác nhận việc thay đổi thông tin, bạn cần phải kiểm tra email và nhập vào liên kết hệ thống đã gửi để việc cập nhật thông tin rút tiền có hiệu lực.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?