Hướng dẫn rút gọn link

Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị một liên kết gốc. Liên kết gốc này có thể là một tài liệu, phần mềm, hay một bộ phim hay… hoặc đơn giản thì là một liên kết kích hoạt để nhận một license key.

Tại bảng điều khiển, bấm vào nút “Tạo liên kết” màu đỏ dưới góc trái để bắt đầu tạo link

Đường dẫn: nhập link muốn rút gọn.

Loại quảng cáo: chọn loại quảng cáo mà bạn muốn (Nếu bạn đã chọn loại quảng cáo trong mục “Kiếm tiền” là “Cấp độ mặc định” thì bạn có thể chọn cấp độ quảng cáo tại đây. Nếu không tất cả các link cũ hay mới bạn tạo sẽ tự động thay đổi theo cấp độ bạn đã chọn trong “Cài đặt kiếm tiền”).

Bí danh: bạn có thể nhập tùy chọn. Ví dụ nếu bạn không nhập bí danh, liên kết tạo ra sẽ có dạng 1short.io/abcxyz (abcxyz sẽ là bất cứ ký tự nào), còn khi bạn nhập bí danh hệ thống sẽ tạo link thay vì chuỗi ngẫu nhiên sẽ là bí danh của bạn (ví dụ: 1short.io/thanhdeptrai)

Lưu ý: Bí danh không được trùng, bạn có thể chọn bất kỳ bí danh nào bạn thích miễn nó đang không tồn tại trong danh sách bí danh hiện hữu

Liên kết tạm thời: nếu bạn chọn mục này, liên kết sẽ bị xóa đi sau lượt truy cập đầu tiên.

Chọn “Rút gọn”, link của bạn đã được tạo

Dùng link này chia sẻ để bắt đầu kiếm tiền nhé. Hihi

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?