Chương trình cộng tác viên

Tại mục “Cộng tác viên”, bạn có thể lấy link giới thiệu hoặc banner đặt nó trên website/blog của bạn và chia sẻ chúng bất kỳ ở đâu bạn muốn. Một khi ai đó nhấp vào liên kết cộng tác viên của bạn và tiến hành đăng ký tài khoản, hệ thống sẽ ghi nhận khách hàng mới là do bạn giới thiệu.

Hoặc bạn có thể bấm vào nút “Cộng tác viên” để lấy link giới thiệu ngay

Đối với mỗi người dùng mà bạn giới thiệu, chúng tôi sẽ trả cho bạn 20% vĩnh tổng thu nhập của họ.

Lưu ý: Người mà bạn giới thiệu vẫn sẽ được nhận 100% thu nhập và bạn vẫn nhận đủ 100% thu nhập, các bạn sẽ không bị khấu trừ doanh thu.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?