Bao lâu tôi có thể nhận được tiền?

Khi bạn yêu cầu thanh toán từ phần mục “Rút tiền”, lệnh rút tiền của bạn sẽ được xác thực về lưu lượng truy cập và thanh toán của bạn sẽ được gửi đến bộ phận xử lý thanh toán. Chúng tôi rất muốn xác thực và gửi thanh toán trong vòng 24 giờ, tuy nhiên có thể mất từ 2- 4 ngày để hoàn tất toàn bộ quá trình này.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?