Vượt qua trình chặn quảng cáo cho Full Page Script

Như các bạn đã biết, Full Page Script là một mã script, mục đích là sẽ tự động chèn link rút gọn vào toàn bộ trang để tiết kiệm thời gian rút gọn từng link thủ công, chi tiết sử dụng Full Page Script là gì? bạn có thể đọc thêm ở đây.

Hiện tại, các tiện ích chặn quảng cáo như Ublock, Adblock, Adguard … đều đã chặn các mã script có khai báo URL js là full-page-script, điều này khiến cho js không hoạt động và link sẽ không được tự động rút gọn.

Để khắc phục điều này, chúng tôi đã tối ưu lại full-page-script.js để không còn bị chặn, bạn chỉ cần cập nhật lại mã code như sau

Code cũ có dạng :

<script type="text/javascript"> var adlinkfly_url = 'https://megaurl.in/'; var adlinkfly_api_token = '6cf496b756a9d5e6b969e111eab1f546c3cxxxxx'; var adlinkfly_advert = 2; var adlinkfly_domains = ['fshare.vn', '*.fshare.vn', 'doc.google.com', '*.google.com']; </script> <script src='//megaurl.in/js/full-page-script.js'></script>

Chỉ cần thay đổi //megaurl.in/js/full-page-script.js thành //megaurl.in/js/full.js

Kết quả code mới có dạng :

<script type="text/javascript"> var adlinkfly_url = 'https://megaurl.in/'; var adlinkfly_api_token = '6cf496b756a9d5e6b969e111eab1f546c3cxxxxx'; var adlinkfly_advert = 2; var adlinkfly_domains = ['fshare.vn', '*.fshare.vn', 'doc.google.com', '*.google.com']; </script> <script src='//megaurl.in/js/full.js'></script>

Hoặc bạn có thể đăng nhập vào MEGAURL/MEGAFLY để lấy code mới đã được cập nhật.

Sau cập nhật này, bạn sẽ không sợ lãng phí traffic nữa vì mã rút gọn hàng loạt chúng tôi đã bypass được toàn bộ các tiện ích chặn quảng cáo.

Chúc các bạn kiếm được thật nhiều tiền cùng các sản phẩm của chúng tôi.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?