Tôi có thể tạo nhiều tài khoản không ?

Không, bạn chỉ được sử dụng 1 tài khoản duy nhất trên mỗi hệ thống mà chúng tôi đang cung cấp.

Ví dụ với email [email protected] bạn đang sử dụng cho MEGAURL, bạn cũng được phép sử dụng nó để đăng ký tiếp cho Paste.asia, Share247.info, nhưng tuyệt đối bạn không thể dùng thêm email [email protected] để tiếp tục đăng ký cho MEGAURL

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?