Tôi có được phép nhấp vào liên kết của mình không ?

Bạn không được phép nhấp vào liên kết của riêng bạn để kiếm tiền. Bạn chỉ có thể nhấp vào các liên kết rút gọn của bạn để kiểm tra chúng có hoạt động hay không. Chúng tôi có hệ thống để kiểm tra điều này, nếu vi phạm tài khoản của bạn sẽ bị vô hiệu hóa

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?