Tại sao số lượt xem/thu nhập không được tính ?

Để hệ thống có thể đếm doanh thu hoàn chỉnh, bạn phải kiểm tra lại các thông tin sau :

Người dùng chưa đăng kí link rút gọn sẽ không được cộng tiền, chỉ người dùng đăng ký mới có thể kiếm được tiền.

Khách truy cập phải là duy nhất trong vòng 24 giờ

Khách truy cập phải bật JavaScript (nếu không, nút xác minh robots không thể hiển thị và doanh thu sẽ không được tính)

Khách truy cập phải bật Cookie của trình duyệt

Phải xem trang web thời gian mà hệ thống đã chỉ định (thời gian đếm ngược)

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?