Plugin cho WordPress phiên bản v1.0

Xin chào Nhà Xuất Bản MegaURL,

Để thuận tiện hơn trong việc cấu hình sử dụng MegaURL mà không muốn can thiệp đến giao diện hoặc mã nguồn của WordPress, nay, MegaURL đã cho ra một Plugin hỗ trợ cho việc này, giúp các bạn dễ dàng cài đặt hệ thống rút gọn link vào website mình

MegaURL Plugin cho WordPress

Mục Token key: bạn nhập API key mà MegaURL đã cấp

Mục Tên miền: bạn nhập các tên miền muốn loại trừ khỏi hệ thống rút gọn

Mục Patterns: bạn nhập các path (đường dẫn) mong muốn MegaURL rút gọn, ví dụ /redirect/ hoặc /attachments/ …

Download tại đây : https://megaurl.in/downloads/megaurl-1.zip

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?