Hướng dẫn rút gọn link cơ bản

Trước khi bắt đầu rút gọn một liên kết, hãy chuẩn bị một liên kết gốc (là liên kết cần rút gọn) có nội dung hay, nội dung ý nghĩa mà bạn cảm thấy người dùng sẽ thích thú để mong muốn được nhận nó, ví dụ là một tài liệu hay, một bộ phim phim hay hay chỉ đơn giản là một liên kết kích hoạt để nhận một license key …

Tại bảng điều kiển, bấm vào nút màu xanh to nhất “Rút gọn link mới” để bắt đầu

Tại đây, bạn sẽ có 1 ô để nhập, hãy dán liên kết bạn mong muốn rút gọn và bấm rút gọn, hệ thống sẽ tự động tạo cho bạn một liên kết rút gọn, bạn chỉ cần sao chép nó và bắt đầu chia sẻ hoặc dán vào các mục tài về trên trang web của bạn hoặc một kênh youtube …

Ngoài ra, mục “Mục tùy chọn nâng cao” sẽ giúp bạn thay đổi bí danh rút gọn để kích thích người dùng nhấp vào nó

Ví dụ, nếu không sử dụng chức năng tạo bí danh, hệ thống sau khi tạo liên kết rút gọn sẽ có dạng megaurl.in/ABCXYZ (với ABCXYZ là một chuỗi ký tự ngẫu nhiên), còn khi bạn sử dụng thêm chức năng tùy chọn bí danh, sau khi bạn nhập bí danh mong muốn, hệ thống sẽ tạo liên kết thay vì chuỗi ký tự ngẫu nhiên thì sẽ là bí danh của bạn (ví dụ megaurl.in/bidanhcuatui)

Lưu ý : bí danh không được trùng, bạn có thể chọn bất kỳ bí danh nào bạn thích miễn nó đang không tồn tại trong danh sách bí danh hiện hữu

Bấm “rút gọn” và bấm “Có” để tiến hành rút gọn
Bấm nút màu xanh để sao chép liên kết hoặc có thể sao chép thủ công bằng cách bôi đen liên kết

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?