Hướng dẫn quản lý liên kết đã rút gọn

MEGAURL cho phép bạn quản lý các liên kết mình đã rút gọn với 2 chức năng chính như sau :

  • Chỉnh sửa liên kết
  • Ẩn liên kết

Khi cần cập nhật lại tiêu đề của liên kết, liên kết gốc (link đích), mô tả về liên kết hoặc thậm chí là ẩn liên kết đó, các bạn có thể vào mục “Quản lý liên kết -> Tất cả liên kết”

Giao diện chỉnh sửa liên kết đã rút gọn

Để quản lý các liên kết đã bị ẩn đi, bạn vào mục “Quản lý liên kết -> Liên kết bị ẩn”

Bạn có thể mở lại liên kết đã bị ấn

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?