Hướng dẫn gửi yêu cầu hỗ trợ

Xin chào Nhà Xuất Bản,

Để thuận tiện hơn trong việc hỗ trợ và phúc đáp những câu hỏi liên quan đến MegaURL cho thành viên, hiện tại chúng tôi đã xây dựng thêm hệ thống phản hồi qua Ticket và áp dụng từ 2/6/2018 và ngừng hỗ trợ thành viên qua Email [email protected]

Cách thức sử dụng :

Bước 1 : Đăng nhập vào tài khoản, nhấp chọn chức năng “Hỗ trợ”

Bước 2 : Bấm nút “Gửi yêu cầu” để mở một ticket mới

Bước 3 : nhập nội dung và chọn phòng ban cần được hỗ trợ, chúng tôi đang hỗ trợ 2 phòng là Hỗ trợ về tài khoản (account support) và hỗ trợ về thanh toán (Payment support)

Cuối cùng bấm “Submit

Sau đó chờ đợi phản hồi từ “Quản trị viên” của MegaURL

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?