Huớng dẫn đăng ký tài khoản

MEGAURL hiện tại đang hỗ trợ 2 hình thức đăng ký tài khoản

1 – Đăng ký thông qua tài khoản của Google
2 – Đăng ký thủ công

Hướng dẫn đăng ký tự động thông qua tài khoản của Google

Với hình thức này, các bạn có thể dễ dàng tạo tài khoản chỉ với 2 cú nhấp chuột

1 – Truy cập vào đây và bấm nút Signin with Google

2 – Nhập thông tin tài khoản Google, hoàn tất hệ thống sẽ tự động chuyển bạn vào trang quản lý


Hướng dẫn đăng ký thủ công

1 – Truy cập vào đây và tiến hành điền đầy đủ thông tin, sau đó bấm nút Register để đăng ký

  • Tên tài khoản
  • Email
  • Mật khẩu
  • Nhập lại mật khẩu
  • Xác minh captcha
  • Đồng ý với quy định sử dụng/điều khoản

2 – Kiểm tra Email để xác thực và kích hoạt tài khoản

Khi kích hoạt, hệ thống sẽ tự động đưa bạn vào trang quản lý

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?