Chương trình cộng tác viên hoạt động ra sao ?

Trong mục “cộng tác viên”, bạn có thể tìm thấy link giới thiệu của bạn đã được MEGAURL tạo sẵn để đặt nó trên trang web/blog của bạn hoặc chia sẻ chúng qua bất kỳ đâu mà bạn muốn, khi một ai đó nhấp vào liên kết cộng tác viên của bạn và tiến hành đăng ký tài khoản, hệ thống sẽ ghi nhận khách hàng mới này của MEGA là do bạn giới thiệu

Đối với mỗi người dùng mà bạn giới thiệu cho MegaURL, chúng tôi sẽ trả cho bạn 10-20% vĩnh viễn tổng thu nhập của họ.

Lưu ý : Người mà bạn giới thiệu vẫn sẽ được nhận 100% thu nhập và bạn vẫn nhận đủ 100% thu nhập, các bạn sẽ không bị khấu trừ doanh thu

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?